Vilkår og betingelser for bruk

Takk for at du besøker dette nettstedet. Dette nettstedet, inkludert alle sider med landsspesifikke lokale språk og alle andre sider tilhører FUJIFILM Europe og vedlikeholdes og gjøres tilgjengelig for publikum utelukkende av FUJIFILM for å tilby de som er interessert i FUJIFILM Corporation i Europa og FUJIFILMs produkter en praktisk måte å finne relevant informasjon, for eksempel de siste nyhetsutgivelsene, finansiell informasjon, produktserier, lokal kontaktinformasjon og nettsteder som eies av FUJIFILMs datterselskaper eller dets distributører.

Din tilgang til, surfing og bruk av dette nettstedet styres av følgende vilkår og betingelser og andre vilkår, betingelser eller retningslinjer angitt andre steder på dette nettstedet, samt alle gjeldende lover, regler og forskrifter, inkludert men ikke begrenset til lover angående varemerker, opphavsrett, personvernrett og ærekrenkelse.

Derfor ber FUJIFILM deg lese vilkårene nøye.

1.   Bruk av dette nettstedet

Disse vilkårene gjelder for dette nettstedet og andre nettsteder som lenker til nevnte vilkår. Du kan finne ytterligere vilkår og betingelser som gjelder spesifikke sider på dette nettstedet. Din bruk av slike sider på dette nettstedet er underlagt vilkårene og betingelsene for slike sider. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene og betingelsene gitt her og tilleggsvilkårene gitt andre steder på dette nettstedet, vil tilleggsvilkårene gjelde.

Med forbehold for disse vilkårene, gir FUJIFILM deg herved, under FUJIFILMs immaterielle rettigheter, en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, ikke-overførbar rett til å bruke dette nettstedet og innholdet som er inkludert der kun for personlig, ikke-kommersiell bruk, underlagt begrensningene og forpliktelser angitt i disse vilkårene. Ytterligere rettigheter gis ikke.

2.   Immaterielle rettigheter

Med mindre annet er oppgitt eller angitt, all tekst, programvare tilgjengelig på eller gjennom dette nettstedet, og annet innhold som er inkludert på dette nettstedet (“innhold”), inkludert varemerker (registrerte og uregistrerte), grafikk, fotografier, bilder, logoer og tjenestemerker ( samlet, “Merkene”) og valget, arrangementet og “designet ” av merkene og annet innhold tilhører FUJIFILM eller eiendommen til tredjeparter som har gitt FUJIFILM tillatelse til å bruke slikt innhold på dette nettstedet. Alt innhold er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett og varemerke.

3.   Begrensninger for bruk av innhold på dette nettstedet

Med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i henhold til gjeldende lov eller som tillatt her eller andre steder på dette nettstedet, eller ved å innhente skriftlig forhåndstillatelse fra FUJIFILM, eller en tredjepart som har slik makt, autoritet, titler eller interesse som er nødvendig for å gi slik lovlig tillatelse, er det forbudt å endre, kopiere, laste ned, distribuere, overføre, vise, publisere, selge, lisensiere, lage avledede verk eller på annen måte bruke merker eller annet innhold tilgjengelig på eller gjennom dette nettstedet for kommersielle eller offentlige formål, inkludert, men ikke begrenset til, brukes som metakoder på andre sider eller nettsteder på Internett. Ingenting i disse vilkårene gir deg rettigheter i merkene eller annet innhold som ikke er spesifikt nevnt her.

4.   Tredjepartsinnhold

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder og innholdet til tredjeparter (“Tredjepartsinnhold”) som en tjeneste for deg. Alt tredjepartsinnhold eller tredjeparts nettsteder som er tilgjengelige via lenkene på nettstedet, er ekstern informasjon. FUJIFILM overvåker ikke, gjennomgår eller oppdaterer, og har ikke kontroll over noe tredjepartsinnhold eller tredjeparts nettsteder. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, støtter eller vedtar ikke FUJIFILM noe tredjepartsinnhold, og FUJIFILM gir ingen garantier for nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet eller pålitelighet av noe tredjepartsinnhold. Hvis du bruker disse koblingene og tredjepartsinnholdet, gjør du det helt på egen risiko. I tillegg utgjør henvisning til noen produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon med handelsnavn, varemerke, produsent, leverandør eller på annen måte noen påtegning, sponsing eller anbefaling fra FUJIFILM.

5.   Oppdateringer og revisjoner

Innholdet på dette nettstedet leveres av FUJIFILM som en bekvemmelighet for deg og kan endres uten varsel. FUJIFILM kan når som helst og fra tid til annen revidere og oppdatere vilkårene og innholdet. Vi anbefaler at du regelmessig besøker denne siden for å gjennomgå og gjøre deg kjent med alle gjeldende vilkår og betingelser, og gjennomgå dette nettstedet generelt for å gjøre deg kjent med oppdateringer og revisjoner..

6.   Ingen garantier

Dette nettstedet, dets innhold og dets tjenester leveres "som det er" uten noen form for garanti, hverken uttrykkelig eller underforstått. FUJIFILM fraskriver seg alle garantier, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, informasjonsinnhold, systemintegrasjon eller nøyaktighet.

7.   Kontakt

Vennligst finn kontaktinformasjonen vår under «kontakt».