• Brukerhåndbøker
  • Film
  • Kameraer & printere
  • Kjøpe

Hva slags temperatur can mitt kamera/printer brukes i?

Instax kameraet eller instax mini printeren fungerer best i temperatur mellom +5°C til +40°C. Ved bruk av kamera/printer i temperatur under +5°C er det en god idé å la bilde utvikle seg et varmere sted uansett hvilke instax filmer du bruker.

Hvis du har spørsmål kan du alltid kontakte oss.