• Brukerhåndbøker
  • Film
  • Kameraer & printere
  • Kjøpe

Lampene på linsen på mitt instax-kamera blinker.

Prøv å sette inn batteriene på nytt med linsen i åpen posisjon, dette tilbakestiller kameraet og vil forhåpentligvis løse problemet. Du kan kontakte oss dersom dette ikke hjelper.