• Brukerhåndbøker
  • Film
  • Kameraer & printere
  • Kjøpe

Bildene mine blir helt svarte/hvite, hva skal jeg gjøre?

Hvis bildene dine blir helt hvite etter de er printet kan det skyldes at bakluken på instax kameraet eller instax printeren har vært åpen etter at filmen ble satt inn. Instax instantfilm er svært sensitiv ovenfor lys, og dersom det eksponeres for lys etter filmpakken er satt inn kan filmen bli ødelagt. Skift filmpakke og sørg for at bakluken er lukket til enhver tid. Eller du kan fortsette å bruke pakken, og satse på at noen vanlige bilder dukker opp etter et par hvite, noe det vanligvis gjør.

Du kan lese mer om hvilke værforhold kameraet og printeren fungerer best under her. Hvis du har spørsmål kan du alltid kontakte oss.